ORTOGRĀFIJA. 14.TESTS. APSTĀKĻA VĀRDI. VIETNIEKVĀRDI. PARTIKULAS. SAIKĻI.