ORTOGRĀFIJA. 15.TESTS. APSTĀKĻA VĀRDI. VIETNIEKVĀRDI. PARTIKULAS. SAIKĻI.